Pro stánkaře

Informace pro prodejce a provozovatelé atrakcí

Veselá u Mnichova Hradište
stánkový prodej bude probíhat v sobotu 20. 06. 2020 od 11:00 do 21:00 hodin.

Spolek Veselá vesnice, pořádá jíž 9. ročník pouti ve Veselé. Navazuje na tradici poutí ve Veselé z osmdesátých let dvacátého století. Na Veselé pouti chceme nabídnout prostor především tradičním řemeslům a regionálním produktům. Jestli máte zájem se Veselé pouti zúčastnit jako prodejci či provozovatelé atrakcí prosím vyplňte registrační formulář pro rok 2019– klikněte ZDE.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY!

1. Elektrická energie – žadatel musí mít vlastní kabel pro přívod energie v délce 30 – 50 m.

2. Dodávka vody bude zabezpečena pouze na jednom místě. Nelze ji zabezpečit s rozvodem přímo do stánku.

3. Stánky: Cílem pořadatelů je mít na místě stánky z přírodních materiálů, či dobové stánky. Prodejci jsou vyzvání k zajištění vlastního stánku. Pokud tímto stánkem nedisponují nabízíme dobový stánek na místě za poplatek 250 Kč (tyto stánky nelze využít pro prodej mastných jídel, podoba stánku: zde). Pokud disponujete vlastním stánkem prosíme o zaslání fotografie stánku do na e-mail: vesela.vesnice@gmail.com.

4. Uzávěrka došlých žádostí je 05/06/2020 Poté budete tento online formulář uzavřen.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru prodejců a rozmístění stánků na návsi a to z důvodu celkové podoby Veselé pouti a zamezení přílišné duplikace nabízených služeb a výrobků. Na účast na Veselé pouti není právní nárok. Všechny přihlášené budeme informovat o rozhodnutí využít, či nevyužít služby průběžně.

6. Sortiment v přihlášce je závazný, pořadatel si vyhrazuje právo vykázat prodejce, který toto zásadně poruší, z místa konání Veselé pouti.

CENÍK  :

Pronájem prodejní plochy: výrobky: 200 Kč
Pronájem prodejní plochy: výrobky s ukázkou řemesel: 100 Kč
Pronájem prodejní plochy: prodej jídla (sladkosti): 450 Kč
Pronájem dobového stánku: 250 Kč + pronájem prodejní plochy

Při využití elektrické energie/vody bude smluvě dohodnuta cena za využití pro každý stánek.

Slevy pro místní i přespolní.

KONTAKT
Další informace na tel.:  vesela.vesnice@gmail.com, 775 023 484 Andrea Janů