pouť – Dobków

Dobków je vesnice ležící z polské strany Krkonoš. Stowarzyszenie Dobkow je naší partnerskou organizací a její členové se podílí na Veselé pouti, stejně jako členové Veselé vesnice na Kaszawskich warsztatech artystycznych.

Tímto vás proto zveme na
Festival řemesel – Kaczawskie Umělecké Workshopy
V Dobkově
Zatím doporučujeme k  prohlédnutí web Dóbkowa http://ekomuzeum.info/galeria/

Dobkow leží zde.

Kaczawsky region se rozkládá v jihozápadní části Dolního Slezska a je součástí Krajiny vyhaslých sopek, jak se říká Kaczawským horám a jejich předhůří. Vede tudy řada turistických stezek, z nichž nejznámějšími jsou Cisterciácká stezka (Szlak Cysterski), Stezka rubačů (Szlak Kopaczy) a Stezka vyhaslých sopek (Szlak Wygasłych Wulkanów). Siluety kopců před milióny let uspaných sopek, které nikde jinde v Polsku nenajdete, vyjímají toto území a tvoří jeho výjimečnou hodnotu. Tento region je jedním z mála v Polsku i v celé Evropě, kde je téměř panenská příroda a výjimečné památky jako jsou: Kostel míru v Jaworu, kastelánství ve Świnách nebo hrad Bolków. Výjimečnost a přirozenost regionu, který není ještě plně odhalený turisty ani vědci, okouzluje v každém ročním období. Na jaře a v létě můžeme v okolí obcí Lipa, Radzimowice a Stare Rochowice obdivovat úžasně květenou plné teplomilné a suchomilné louky se vstavači. Překrásné bezkolencové louky vyskytující se v okolí Nowé Wsi, Pomocne a Muchowa patří k nejcennějším ukázkám regionu, s nádherně kvetoucími mečíky obecnými nebo hvozdíky pyšnými.